دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانهدیداری و شنیداری : 615

لوح فشرده : 27

پایان‌نامه : 35

کتاب فارسی : 4593

کتب لاتین : 2457


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار